Belønningssystemet

Generelt:
Alle elever kommer til at have et (ingame) navneskilt på, hvor der hænger et bånd fra. Dette bånd kan have 3 forskellige farver, og symbolisere hvilket niveau af privilegier man har adgang til. Man har både mulighed for at stige og falde, mellem de forskellige trin.
En note om båndfarverne: Sort/grå/hvid er inspireret af lyset og mørket. Skolen og systemets synspunkt om at lyset som regel er forbundet med noget positivt at stræbe efter, og mørket ikke er. Det er derfor lidt n statement fra skolen at hvidt bånd har alle privilegierne og sort bånd ikke har nogle.

Anmærkninger:
Ved mindre overtrædelser af reglementet, eller for forstyrrende eller upassende opførsel, kan en fra skolens personale give en elev en anmærkning. Får man 3 anmærkninger mister man sit nuværende privilegium niveau, og bliver rykket ned. Man mister sine privilegier øjeblikkeligt, men den officielle nedrykning sker ved frokost og aftensmad. 
I særligt grove tilfælde af overtrædelserne af reglementet, kan en underviser eller person i ledelsen, fjerne ens bånd med det samme, uden at give anmærkninger først. Der er mulighed for at klage over dette, ved at henvende sig på rektors kontor. 
Den pædagogiske metode hvor der ikke er straf, men kun privilegier man ikke har adgang til, er skabt af den nye rektor, for at motivere eleverne til at blive bedre. 
Får man tre anmærkninger på det sorte bånd, kan man ikke falde længere, men man bliver i stedet indkaldt til en samtale med rektor eller vicerektor om ens fremtid. Måske er Ravnshøj ikke stedet for én. Hvis man ikke retter op, så er en militærskole måske der hvor ens fremtid ligger. 

Sort bånd: 
Privilegier:

 • Ingen

Gråt bånd: 
Privilegier:

 • Adgang til ritual udstyr – for at rengøre det selvfølgelig

 • Må få et glas let alkohol til skolefester

 • Synge for til skolesangen

 • Tilladelse til at være på andres værelser ved formål 

Hvidt bånd:
Privilegier:
De samme som ved gråt bånd, plus disse:

 • Mulighed for at gå først i madkøen

 • Adgang til klasselokalerne udenfor undervisning (Kan kun låses op af hvid grad)

 • 30 minutters længere (ingame) aftentid før sengetid

 • Æren i at hejse flaget om morgen

 • Være talerør for eleverne, og overbringe beskeder direkte til rektor

 • Dele meddelelser og breve ud