Ravnshøjs reglement

Astra inclinant, sed non obligant – Stjernerne kan vise vejen, men ikke valget.

 1. Det er ikke tilladt at opholde sig i klasselokalerne eller kælderen efter skoletid. Dette er kun tilladt med specifik skriftlig tilladelse.
 2. Det er ikke tilladt at seksuel omgang med andre på skolen. 
 3. Det er ikke tilladt at forlade skolens område – Overtrædelse af denne regel vil føre til indberettelse til Rådet og mulig fjernelse af den regelbrydendes kræfter. 
 4. Det er ikke tilladt at udføre aggressive og voldelige handlinger mod genstande, personer og levende væsner. 
 5. Det er ikke tilladt at udføre handlinger der gør skade på skolens materialer, objekter eller ejendom. 
 6. Det er ikke tilladt at bruge magi på andre uden tilladelse fra denne.
 7. Det er ikke tilladt at forstyrre andre klassers undervisning eller terapi.
 8. Det er ikke tilladt at være på et værelse tilhørerne andre, uden åben dør dertil.
 9. Det er ikke tilladt at være på andres værelser efter sengetid.
 10.  Det er ikke tilladt at være på rektors kontor uden Rektor eller en underviser. 
 11.  Det er ikke tilladt at drikke alkohol, eller være under indflydelse af stoffer på skolen eller skolens område.
 12.  Det er ikke tilladt at være i besiddelse af eller skabe forbandede objekter.
 13.  Det er ikke tilladt at lave ritualer uden en underviser eller Rektors tilladelse og overvågning.