Tiden på skolen

Undervisning:
På Ravnshøj akademi får eleverne undervisning i forskellige magiske og mere almindelige menneskelige fag. Hver elev er tilknyttet en kontaktgruppe, med en kontaktlærer. Man er i gruppe med dem fra ens magi sti, og har både undervisning sammen i ens stis magi, men også en slags rehabiliterende gruppeterapi sammen. 
Alle elever har et individuelt skema, med forskellige fag hos en af underviserne. Der kommer til at være 5 undervisningslektioner af 30 minutter under scenariet, og en samfundsmæssig eksamen. 
Der er altid minimum 30 minutter mellem hvert indslag på skemaet, så der er tid til at snakke med sine venner, finde sine ting, og lige slappe af. 
Strukturen er lagt, så torsdag føles som en mere almindelig skoledag. Fredag er der eksamen, følelser og fest. Og om lørdagen, får man sine resultater og tingene bliver langsomt afsluttet. 

Terapi:
Der kommer til at være 5 terapi-lektioner af 30 minutter hver. De er fordelt over de tre dage, og alt terapi foregår sammen med sin kontakt underviser og de andre elever på ens magi sti.
I disse lektioner bliver der arbejdet med de forskellige karakterers følelser, og grunde til at være på Ravnshøj. Derudover er der afsluttende evaluering på ens forløb. Det er en ene samtale på 10-15 minutter med ens kontaktlærer, hor man snakker om, hvorvidt man er klar til at komme ud i samfundet igen. 
Til workshoppen før spil onsdag, mødes man blandt andet med de andre fra denne gruppe, og ens NPC underviser, så man kan kalibrere og få set hinanden an. Af planlagt skolemæssig tid, er den folk fra denne gruppe man kommer til at være mest sammen med, og alle kommer til at have en lille præsentationstekst før spil, på de andre fra karakterer fra gruppen. 

Fritid:
Som elev på Ravnshøj, har man meget fritid med sine med-elever. Der vil både være fritid mellem hver planlagt aktivitet, på minimum 30 minutter, men også deciderede fri perioder, og fritid om aftenen.
Vi opfordre derfor til at man gør sig nogle offgame tanker om hvorvidt ens karakter har nogle hobbyer, eller ting de laver i fri perioderne, som man kan lave og evt. inddrage andre i. 
Man er ansvarlig for sit eget spil, men del med andre, også selvom det er ballade, eller man ikke har en direkte relation til en person. Rollespil er sjovest at spille med andre.