Politi, straf og struktur

Hexenes politi:
I den magiske verden med love og regler, er der selvfølgelig også nogle der fanger og håndhæver disse love. ‘Custodes Tenebris’ er disse folk. I daglig tale er de bare kaldt ‘Vogtere af Mørket’, eller ‘Mørket’. 
Deres motto er: “Memento Tenebras” – “Husk Mørket”. Og både deres navn og deres motto har været brugt i mange hundreder af år. Der er flere grunde til at man kalder dem Mørket, den mest åbenlyse er nok at ingen rigtigt kender deres identitet. Når de er ude og hente folk har de et mørkt magisk slør over deres ansigt, og hætterne trukket helt op. Det eneste du ser når du kigger ind i deres ansigt er derfor mørke, den mørke afgrund. 
En anden grund til at man kalder dem mørket er at det er dem der sender dig ind i mørket hvis du fucker for meget op. Ingen ved rigtigt hvordan processen foregår, men kommer Mørket først og tager dig efter du har gjort noget virkelig slemt, så ser din familie og slægt dig nok aldrig igen.
Rådet er de dømmende, men det er Mørket der er de udøvende. Det siges at de har spioner overalt, og en finger på pulsen i de fleste slægter og familier. De fleste forældre bruger dem også som en trussel og et skræmmebillede. “Du vil vel ikke have at Mørket kommer og tager dig?” Og selvom de fleste børn måske ikke helt forstår det, så kan de se at der er et glimt af frygt i deres forældres øjne når de siger det. Alle der har set dem, selv for små overtrædelser af loven, ved hvorfor man er bange. 

Straf i hexe samfundet – voksne:
I hexenes samfund er der forskellige former for straf, afhængigt af hvilken grad man har overtrådt loven i. Den hyppigste straf for voksne er bøder og strafarbejde eller samfundstjeneste, hvor man i små grupper udfører arbejde for Rådet i ens land overvåget af Custodes Tenebris. 
En anden straf der bliver tildelt er fængselsstraf. Fængselsstraf i et magisk sikret hexe-fængsel. Selvom det nok aldrig er rart at være i fængsel, eller være frihedsberøvet, så er det endnu mindre rart i hexenes samfund. Man får frataget alt kontakt til omverden, og fængslet er et mørkt og dystert sted, som ingen der har været der rigtigt snakker om. Custodes Tenebris er fængselsvagterne, og folk er… forandret når de kommer tilbage fra fængsel. 
Den mindst hyppige straf er nok at man bliver frataget sine kræfter som hex, får slettet alle minder og sendt væk. Det er i hvert fald det rygterne siger sker med folk der overtræder lovene i sådan en grad at der ingen vej er tilbage. Når Mørket først har fanget en, og man er dømt, så forsvinder folk i mørket, og man ser dem aldrig igen. 

Straf i hexe samfundet – unge:
Straf er lidt anderledes for unge hexe, end for de voksne. Generelt giver Rådet op til 3 advarsler før man bliver rigtigt straffet. Men der er undtagelser hvor Rådet dømmer at det man har gjort var slemt nok til at man ikke får advarsler først. 
Får man en advarsel, følger der en midlertidig begrænsning af ens kræfter med. Sådan en slags fodlænke og husarrest i samme blanding. Det er meget forskelligt hvor længe denne begrænsning ligger over en, men for hver advarsel stiger tiden hvor man bliver begrænset. 
Hvis man bliver dømt af Rådet til at skulle straffes, bliver man i de fleste tilfælde sendt væk hjemmefra. Man bliver sendt på Ravnshøj eller en slags lignende institution i norden, der tager sig af de utilpassede unge. Disse institutioner giver de unge en ekstra chance for at rette op på deres fejl, ved både at undervise dem i skole ting så de har en uddannelse, men også i rehabiliterede samfunds ting, så de kan passe ind i samfundet når de kommer tilbage. De unge opdager som oftest hvordan de har svigtet sig selv, deres familier og deres slægt, og kan rette op på dette. 
Der er forskellige skoler afhængigt af alderen på den unge, og vil være alderssvarende almindelig undervisning på disse institutioner, men også en form for terapi. Man gennemgår forløb der afsluttes med eksamener, og kun dem der parate får lov til at komme hjem. 
Hvis man til gengæld ikke bliver parat, eller ikke retter op på sine fejl mens man er på sådan en skole, så er der et sidste stop inden man bliver dømt som en voksen. Dette stop er en slags magisk militær skole. De fleste der kommer derhen, forandre sig meget hurtigt. Desværre kan man ikke gå ned af straf trinene og komme tilbage til en skole som Ravnshøj hvis man først er landet på en militærskole. Der er kun en vej hvis man ikke har rettet op, og det er hårdere straf.

Den politiske struktur:
Det nordiske råd – Sidder som øverste magt i hele norden. Det svarer til det vi kender som en slags EU parlament. Det er dem der tager de store samarbejds- og økonomiske beslutninger over det samlede norden.

De tre pagter – I hvert landsråd er der 3 repræsentanter der også sidder i det nordiske råd.
1 i den lovgivende pagt – dem der laver nye love og revidere de eksisterende indenfor hexenes samfund. 
1 i den dømmende pagt – dem der dømmer efter lovene, og fungere som domstol for store sager der er ankede fra landenes råd. 
1 i den udøvende pagt – dem der styrer hexenes politis generelle retningslinjer, og som er med til at sikre hexenes samfund. 

Landenes råd – Er det der svarer til hvert lands hexe-folketing blandet med byråd. Det er dem der tager beslutninger på et mere lokalt landsplan. Dog er hexe befolkningen ikke så stor som den generelle befolkning i landene, så det er også dem der sidder og laver lovene, dømmer efter dem som en slags domstol, og har råderet over Custode Tenebris aka. Mørket (Hexenes politi).

Slægterne – Der findes 13 slægter i alt, som hver er en gren af hexenes samfund. Alle slægter er ikke nødvendigvis repræsenteret i alle lande. Det er dem der bestemmer retningslinjerne for de forskellige familier der stammer fra deres slægt. 

Familierne – Det er op til hver familie at implementere nye love og regler, over for deres børn. Så bedsteforældre bestemmer over deres børn, og de forældre bestemmer så over deres børn. Den yngste generation.

Individet – Nederst i strukturen er hver enkelt individ. Det hver enkelts ansvar så snart de er myndige som 21 årige i hexenes verden, at overholde alle regler og love. Er man under de 21, kan man ikke blive straffet som en voksen for kriminalitet, men man er stadig en skamplet på sin familie og sin slægt, og der vil være konsekvenser. Både fra familiernes og landets side af.