De 13 slægter

Oversigt over hvilke slægter der er repræsenteret i hvilke lande:

 1. Aconitum – Færøerne – Norge – Finland – Island – Tyskland 
 2. Aster Dansk – Færøerne – Sverige – Norge – Finland – IslandTyskland
 3. Aquila – Sverige – Finland – Færøerne – Island 
 4. Celastrus – Dansk – Norge – Island – Tyskland
 5. Cepheus – Sverige 
 6. Fabula – Dansk – FærøerneSverige – Norge – Finland – Tyskland
 7. Ilex – Dansk 
 8. Invicta – Sverige – Norge 
 9. Lacuna – Dansk – Sverige – Finland – Tyskland 
 10. Mortis – Dansk – Færøerne – Sverige – Finland – IslandTyskland
 11. Omnia – Færøerne – Norge – Finland – Island 
 12. Silva – Dansk Island – Færøerne 
 13. Solanum – Norge – Tyskland

Der findes 13 hexe slægter i norden. Disse slægter har rødder i de forskellige nordiske lande, og sidder i de forskellige landes råd. Hver slægt har nogle kendetegn og ting de er fokuseret på. En slægt går minimum 5 generationer tilbage, for at blive anerkendt som slægt. De består primært af hexe, men de fleste slægter har også nogle almindelige mennesker gift ind i slægten. 
En slægt består af rigtig mange hexe, hvis man forestiller sig et stamtræ der går 10-15 generationer tilbage, og grener ud i forskellige klynger, så har man inkluderet rigtig mange folk. Hver lille klynge eller gren, er en familie med et almindeligt efternavn som går i arv, ligesom det vi kender fra den virkelige verden. Man arver derfor sit hexe slægtsnavn, og sit familienavn. 
Derfor kommer en karakter til at hedde som eksempel: 
Emilie + Aconitum + Jørgensen 
(Navn) + (Slægtsnavn) + (Efternavn)

Kærlighed og køn:
I hexenes verden, og vores univers kærlighed en fri og flydende ting. Der bliver ikke set skævt til en person pga. køn, uanset hvad køn de selv, og deres romantiske relation har. Det kan godt være at en traditionel familie ikke bryder sig om matchet, men så er det på grund af andre ting end kønnet. 
Samkønsrelationer er derfor ikke noget der bliver set skævt til. Man må elske hvem man vil. Selv de familier der går ind for arrangerede ægteskaber, kan derfor sagtens matche en op med en person der ikke er af det modsatte køn, hvis en person f.eks. er homoseksuel. 
Uanset om man identificere sig som; mand, kvinde eller non-binær, så er det ikke noget der bliver et problem. Der kommer til at være ingame navneskilte, med karakterernes navne og pronominer på.

Arrangerede ægteskaber:
I de fleste slægter findes der traditionelle grene af familier, der stadig går meget op i arrangerede ægteskaber. Et arrangeret ægteskab, er ikke en tvang, men et forslag fra familiernes side. De vil derfor have brugt meget tid på at finde ud af om man matcher, og om man kan styrke familierne ved ægteskab. 
Der findes deciderede ægteskabs-mæglere, der hjælper familier med at tyde tegnene og matche folk op baseret på forskellige parametre.  

En note om ægteskab:
I denne fiktion er de fleste hexe slægter matriarkalske slægter. Det vil sige at kvinde traditionelt set er familien og slægtens overhoved. Selvom en slægt ikke er det, er der tradition for at man som udgangspunkt altid gifter sig ind i kvindens slægt. 
Er parret af samme køn, beslutter de selv hvilken familie de gifter sig ind i.

Aconitum – Gammeldags, kulturbevarende og forfængelige: Denne slægt stammer oprindeligt fra Tyskland, og er en del af 5 af de lokale landes råd. De sidder som nogle af de største fortalere for ikke at gifte mondæne mennesker ind i en hexe slægt. De er bange for at slægterne og ikke mindst magien bliver udvandet. De er altid pæne, præsentable og nydelige, næsten til det ekstreme. De holder de gamle traditioner og ritualer i hævd, og tror på at der ville være mere balance i verdens samfund, hvis hexene sad på magten. De er ikke så åbne overfor nye tiltag, men som de yngre generationer bliver ældre, og overtager posterne i slægten, sker der langsomt en naturlig fornyelse, og forandring. De går meget op i deres image i hexenes verden, og prøver at gemme alle de skud på stamtræet væk, der ikke passer ind, eller laver problemer for slægten.

Aster – Traditionelle, pligtopfyldende og ordentlige: Den ældste af de 13 nordiske hexe slægter. Slægten har rødder i Danmark, men har spredt sig til alle de 7 lande som er medlem af det nordiske råd. Der sidder en repræsentant i alle de lokale landes råd, og de har flere medlemmer i det nordiske råd. Slægten er en matriarkalsk slægt, der siges at være velsignet af månen. Mange af deres traditioner og magiske ritualer, er derfor bundet op på månen. De vægter traditioner, pligt og orden højt, og er generelt store fortalere for hexe samfundet skal forblive skjult og gemt fra den mondæne verden. Gemt, men ikke glemt. Der er tradition for i slægten, at deres råds-repræsentanter kun er kvinder. Selvom de ikke som sådan har noget imod at almindelige mennesker bliver gift ind i familien, så er det næsten kun mondæne mænd der bliver gift ind. 

Aquila – Forsigtige, naturlige og sociale: Denne slægt stammer fra en sammensmeltning af de to ø lande; Færøerne og Island, men har spredt sig til andre af de nordligste lande. De tror på i denne slægt at magiens grund essens og verdens stoffets skabelse alt sammen begyndte med naturen. Det er det naturlige og naturen, der giver brændstof til at magien kan vokse. Uden natur er der ingen magi stier der ville virke. Derfor er de store modstandere af at inkorporerer teknologien i ritualer og magisk arbejde. Den teknologi der er, er noget der hæmmer og ødelægger det naturlige i livet. De vil gerne have at man skærer ned på brugen af teknologi, og kommer tilbage til rødderne, til en tid hvor man satte pris på det man havde. I slægten er man stor fortaler for at følge den gamle tradition med arrangerede ægteskaber på tværs af slægterne. 

Celastrus – Effektive, praktiske og åndelige: Denne slægt har rødder i det Nordlige Tyskland, men spredte sig hurtigt til Danmark og op nord på. De ældste hexe i slægten ville nok betegne sig selv som meget religiøse, mens de yngre medlemmer måske mere kalder sig selv for åndelige. De er kristne og spirituelt interesseret i religion, men de er ikke uddannede i religiøse erhvervs. De tror på at hexenes magi og den religion man tror på, er tæt forbundet. De er en af de slægter der følger med tiden, og med teknologien især. De ved at teknologien kun udgør en trussel mod det magiske samfund og traditionerne, hvis man ikke selv omfavner den og inkorporere den. Det er det samme med de mondæne mennesker. Man udvander og udsulter kun slægterne, hvis man ikke lader kærligheden være fri. Også selvom det betyder at en ung hex finder sammen med et almindeligt menneske. 

Cepheus – Fantasifulde, rare og vilde: Denne slægt stammer fra Sverige, og i øjeblikket er den ikke repræsenteret i andre lande. De er dog valgt ind i Sveriges lokale råd, til det nordiske råd, og sidder derfor med en stemme der. De er en forholdsvis ny slægt der ikke har spredt sig så meget endnu, og som er en afstikker af Aquila slægten der har bosat sig i Sverige. Derfor har de selvom de er meget vilde af natur, også taget nogle af traditionerne med fra moder slægten. Det er især det med arrangerede ægteskaber der skaber debat blandt slægtens medlemmer for tiden. De er dog kendt for at holde de bedste hexe fester, hvor alt kan ske. Fester hvor alle mødes på neutral grund og lægger stridighederne bag sig for et øjeblik. De går meget op i at brygge deres egne eliksirer, og er kendt for at have den bedste hexe cider, som kun de kender opskriften på. De bruger planter i meget af deres magiske arbejde og ritualer. 

Fabula – Hårde, konservative og erfarne: Den næstældste af de 13 nordiske hexe slægter. Slægten har rødder i Norge, og er stortset til stede i alle de lokale landes råd. Slægten består af mange ældre hexe, og mange helt unge. De ældre hexe har meget konservative, strenge og gammeldags holdninger til tingene, og de unge hexe har meget moderne og nymodens holdninger. Slægten er derfor i en slags internt oprør, hvor en voksen generation i midten er fanget mellem to modstridende holdninger. Indtil nu har man fundet en slags fred i at nogle ting som traditioner, ritualer og magi forbliver hvad de erfarne siger, mens spørgsmål om dannelse, identitet og kærlighed er hvad de yngre synes. Der er ikke plads til fejl i slægten, der er ikke plads til uenigheder, så derfor er man nødt til at blive enige på den ene eller anden måde. 

Ilex – Hjælpsomme, positive og godmodige: Denne slægt stammer fra Danmark, og er i øjeblikket ikke repræsenteret i andre lande. Slægten er dog valgt ind fra det danske lokalråd, til det nordiske råd, og sidder derfor med en stemme der. De er en af de få patriarkalske slægter, hvor mændene er familiernes overhoveder. Slægten er ikke mange generationer gammel, og siges at stamme fra en ikke religiøs udbryder gren af Silva slægten. Det siges at slægten er velsignet af solen, og derfor spiller solen en stor rolle i slægtens magi og magiske ritualer. De går meget op i at fokusere på de positive aspekter i livet og af verden. Hvis man tror på det bedste i folk og møder verden med et smil, så bliver folk også nødt til at gøre deres bedste, og vise deres smil for ikke at blegne hen. 

Invicta -Farverige, fornuftige og rolige: Denne slægt er en sammensmeltning af en svensk og en norsk slægt, og er i øjeblikket kun repræsenteret i disse to lande. De tror på i slægten at farver er et symbol på forskellige typer af magi, og dermed kan påvirke magien. Alle mennesker består af nogle chakras der ligger i forskellige centre i kroppen. Disse er alle forbundne til en farve, og til nogle værdier. Ved at iklæde sig, eller bære nogle forskellige farver, så mener de at man forstærker forskellige typer af magi. Andre slægter synes måske at Invicta er lidt regnbue hippier, men Invicta ved selv, at det er ligegyldigt hvad de andre syntes, så længe det virker. Ved at tro på noget, så ser man sandheden i det. De er en meget rolig slægt, der tænker meget før de handler, og som går ind for total frihed i kærlighed blandt hexe og slægter. 

Lacuna – Tolerante, intelligente og vidensbegærlige: Denne stammer fra Finland, men har spredt sig derfra. Slægten var en gang meget stor, men i de sidste par generationer, er der kommet færre og færre nye skud på stamtræet. Der er derfor pres på de yngre medlemmer, for få giftet nyt hexe blod ind i slægten og få skabt en ny stor generation af hexe, så slægten ikke uddør. De tror på i slægten at magi og teknologi skal kunne forenes, og at det er vejen fremad. De har altid været en af de førende slægter i magisk forskning, både indenfor teknologiområdet, men også indenfor andre felter. Det er især de nye og yngre generationer, der selvom de ikke er så mange, prøver at skabe en fremtid hvor alle hexe uanset slægt passer ind i verden – magisk, som mondæn. Nogle slægter tror måske at teknologien overtager for magien, men denne slægt ved at selvom man er få og i undertal, så kan man stadig have en fremtid. 

Mortis – Rebelske, opmærksomme og vrede: Den tredjeældste af de 13 nordiske hexe slægter. Slægten har rødder i Finland, og er stortset til stede i alle de lokale landes råd. Det siges at denne familie er specialister i forbandelser. De er i hvert fald gode til både at kaste dem og til at bryde de forbandelser de selv bliver ramt af. De er en stor slægt, men også den med flest straffede medlemmer. Der er et utal af folk fra slægten Mortis, der har fået frataget deres kræfter og hukommelse, har siddet i hexe fængsel, udført tvangsarbejde eller er blevet straffet på anden vis. Deres ry har ikke altid været det bedste, men gennem de sidste par generationer har de virkelig prøvet at rette op på deres omdømme. De straffer langt hårdere internt, og har ikke særlig høj tolerance overfor folk der bryder mod slægten og hexenes regler. Især folk der forbander andre, bliver der slået ned på.

Omnia – Bestemte, militante og åbne: Denne slægt stammer fra Norge, men har spredt sig til andre lande. De er åbne for at gifte almindelige mennesker ind i slægterne, så længe der er noget kontrol over og med det. Generelt er de meget bestemte, men åbne for nye idéer og generel fornyelse, så længe der er kontrol og overblik over det. Der er tradition for at både mænd og kvinder i denne slægt som minimum aftjener værnepligt. De fleste hexe fra Omnia slægten har en militær karriere bag sig, og ved hvordan de skal bruge deres kompetencer til at udvikle hexenes samfund til det bedre. De tror på at hexene skal være klar til at forsvare sig i enhver situation og uanset hvilken fjende de står overfor. Farer lurer overalt og det er som regel det man ikke forventer som skaber størst kaos. Dette kan undgås hvis man blot altid er forberedt. 

Silva – Retskafne, hellige og sandhedssøgende: Denne slægt har rødder i Danmark, og selvom de ikke kan bryste sig med at være en af de 3 ældste slægter, så holder de meget på at de er den reneste slægtslinje – både af blod og af ånd. De har mange generationer af præster, nonner og andre kristne magikere i familien. For dem er religion en del af slægten – De leder altid efter sandheden i verdensstoffet. De yngre generationer er ikke lige så fanatiske i troen, men de ved at deres magi hænger sammen med deres religiøse overbevisning. De har i slægten, et svært forhold til at gifte ikke-hexe ind, og generelt har de med kun nogle få undtagelser et stamtræ der består af hexe.

Solanum – Fortællere, rige og venlige: Denne slægt har rødder i Norge, men er også repræsenteret i det nordlige Tyskland. De er en af de få patriarkalske slægter, og de har en speciel måde at udføre deres magi på. De tror på at den sande magi findes i historierne og fortællingerne i verden og i livet. Generelt er de ret orale med deres magi, og væver historier ind i verdens tråde, for at udføre magi. Andre hexe slægter ser lidt skævt til dem, fordi de næsten kaster om sig med penge, men der er ingen der brokker sig fordi de er så flinke og venlige af sind. De ved at uanset hvad man laver i livet, uanset hvilken magi sti man tilhører, så er livet ikke levet hvis man ikke kan fortælle en god historie i slutningen.